Korištenje meteoroloških podataka u medijima

Priopćenje za javnost

13.3.2009.

Hrvatsko meteorološko društvo, strukovna udruga fizičara-meteorologa, ovim priopćenjem upozorava građane Republike Hrvatske, stručne službe i redovite korisnike meteoroloških izvješća o vremenu i klimi, kao i glasila javnog priopćavanja na sve učestaliju pojavu objavljivanja neautoriziranih, laičkih prognoza vremena te tumačenja i upozorenja o stanju vremena i klimatskim promjenama. U određenom broju glasila javnog priopćavanja, ali i u pojedinim radijskim i televizijskim programima, koriste se materijali upitne vjerodostojnosti i ne navode se izvori informacija. Time se javnost dovodi u zabludu, jer se stvara uvjerenje da su sve informacije o vremenu i klimi ravnopravne i stručno utemeljene. Međutim, to nije slučaj.

Budući da je jedno od strateških opredjeljenja Hrvatskoga meteorološkog društva promicati i popularizirati meteorologiju, te stvarati i razvijati stručno javno mnijenje o bitnim pitanjima atmosferskih znanosti i meteorološke prakse, to nas sve veće zanimanje javnosti o meteorologiji posebno raduje. No, velika količina meteoroloških informacija dostupnih, napose, na internetu stvaraju privid kako izvor informacija i stručnih tumačenja nije bitan. Sve dok se radi o našim osobnim potrebama za prognozom  vremena, problema uglavnom nema, jer nema ni velikih šteta.

Međutim, prognoza vremena, najava opasnih meteoroloških pojava kao i upozorenja o klimatskim promjenama utkana su u organizaciju i planiranje svih ljudskih djelatnosti, od kojih su neke vrlo ovisne o stanju vremena na dnevnoj razini, a druge o promjenama klime i nekoliko desetljeća unaprijed. Drugim riječima, i financijski su ovisne o kvalitetnoj stručnoj meteorološkoj i klimatskoj podlozi. Zbog toga je izuzetno važno da se u svim javnim medijima jasno istakne izvor i autentičnost informacija koje se podastiru javnosti, njihov autor i stručnost (odnosno ustanova ili tvrtka koja stoji iza kvalitete tih informacija) kako bi korisnici meteoroloških izvješća i podloga mogli razlučiti da li se radi o “hobističkoj” ili profesionalnoj analizi. Građani i službe koje koriste meteorološke i klimatske informacije te vremenske prognoze, ukoliko nisu upoznati o njihovoj vjerodostojnosti i izvoru, mogu biti dovedeni u zabludu što za posljedicu može imati poslovne i materijalne štete, ali i dovesti do ugrožavanja ljudskih života.

Primijetili smo da pojedini mediji i javna glasila ne prave razliku između amatera – zainteresiranih laika, koji se bave motrenjem vremenih pojava kao hobijem i stručnjaka meteorologa školovanih na odsjecima fizike i geofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, ovlaštenih za obavljanje poslova u struci – meteorologiji. Time se svjesno obmanjuje javnost i relativizira vjerodostojnost struke uz potencijalno opasne posljedice.

Zbog toga ovim putem upozoravamo javnost i sva sredstva javnog priopćavanja i ukazujemo na obvezu korektnog obavješćivanja javnosti o izvorima meteoroloških informacija kojima se koriste, kao i o razini stručnosti onih koji te informacije pripremaju. U protivnom, svjesno sudjeluju u obmanjivanju javnosti, u dovođenju u zabludu onih koji bi mogli, na osnovi takvih informacija, pretrpjeti velike materijalne štete i poslovne gubitke, kao i u mogućem ugrožavanju ljudskih života. 

U Zagrebu, 13. 3. 2009.

Predsjednica Hrvatskog meteorološkog društva 
mr. sc. Alica Bajić

PDF