HMD dodijelio priznanja Branki Penzar i Jadranki Šepić

Povodom Svjetskog meteorološkog dana

23.3.2017.

Hrvatsko meteorološko društvo dodjeljuje Priznanje za životno djelo prof.dr.sc. Branki Penzar 

Hrvatsko meteorološko društvo dodijelilo je Priznanje za životno djelo za 2017. godinu prof. dr. sc. Branki Penzar, umirovljenoj izvanrednoj profesorici Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog odsjeka Sveučilišta u Zagrebu. Priznanje je dobila za svoj istaknuti znanstveni doprinos u razvoju hrvatske meteorologije i klimatologije uvođenjem dinamičkog pristupa u klimatološka istraživanja.

Bavila se istraživanjem vremena i klime u Hrvatskoj i napose na Jadranu. Uvela je niz novih metoda matematičke statistike objašnjavajući različitosti klime u Hrvatskoj međudjelovanjem atmosferskog strujanja i kompleksne Zemljine površine. Primjenom meteoroloških spoznaja u poljoprivredi, medicini i energetici širila je važnost meteorologije kao znanosti i struke.

Objavila je preko 50 znanstvenih radova, preko 40 stručnih i popularnih radova, te dva udžbenika (Uvod u opću klimatologiju, Agroklimatologija/Agrometeorologija), dvije knjige (Vrijeme i klima hrvatskog Jadrana) i dvije monografije.

Na Geofizičkom zavodu sudjelovala je u radu Meteorološkog opservatorija Zagreb-Grič mjerenjima, njihovom analizom i redigiranjem publikacija. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata, a u nekima bila voditelj.   Predavala je još u Osijeku, Zadru, te u Ljubljani. Vodila je 27 diplomskih, 5 magistarskih i 3 doktorska rada.

 

Hrvatsko meteorološko društvo dodjeljuje priznanje za mladu meteorologinju dr. sc. Jadranki Šepić

Doktorica znanosti Jadranka Šepić rođena je 1982. u Splitu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

2007. godine diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu smjer meteorologija i fizička oceanografija pod vodstvom akademika Mirka Orlića. Tema diplomskog rada bila je Putujući poremećaji u polju tlaka zraka i seši Bakarskog zaljeva.

Iste godine započinje raditi na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu gdje i danas radi na mjestu znanstvene suradnice.

Područja istraživačkog interesa obuhvaća proučavanje meteoroloških tsunamija, ekstremne razine mora, dugotrajne promjene i trendovi razine mora, numeričko modeliranje te općenito oceanografije Jadrana i Mediterana.  2015. godine pod vodstvom mentora dr. sc. Ivice Vilibića. doktorirala je s temom Meteorološki tsunamiji u Jadranu.

Sudjelovala je na brojnim radionicama i specijalizacijama te projektima. Trenutno je voditeljica dva projekta: MESSI i POZOR.  U prvih 8 godina karijere objavila je 30 WoS radova od čega je većina u visoko-kvalitetnim časopisima.