Vrieme - Crtice iz meteorologije

Oton Kučera Vrieme – Crtice iz meteorologije
Pretisak knjige objavljene 1897.
Izdavači: Hrvatsko meteorološko društvo i Naklada Stih
113 ilustracija i dijagrama
21 tablica
6 meteoroloških karata
tvrdi uvez
naklada 1000 primjeraka
ISBN 953-6959-12-7

     

knjiga

Povodom obilježavnja 150. obljetnice meteoroloških motrenja u Zagrebu i 100. obljetnice Zvjezdarnice, ponovo je tiskana knjiga Otona Kučere : "Vrieme – Crtice iz meteorologije", prvi put objavljene 1897. Njezin poučni, prosvjetiteljski i popularizatorski pristup, te kakvoće sadržaja koji ju svrstava u ponajvažnije meteorološke knjige ikad objavljene u Hrvatskoj, smatrali smo opravdanim razlozima za njezino ponovno objavljivanje.

Pretisak knjige vjeran je originalu iz 1897., a dodan je predgovor koji je napisao Milan Sijerković, a tu je i prilog Tatjane Kren o Otonu Kučeri - ocu hrvatske građanske zvjezdarnice. U knjizi se uspješno, osebujno i cjelovito po prvi put opisuju atmosferski procesi, vrijeme i klima na Zemlji i sva ta znanja uz manje nepreciznosti vrijede i danas, te se radi o izvornom djelu koje je doprinjelo razvoju znanosti u to vrijeme, ali i njezinoj popularizaciji. Važno je napomenuti da su u knjizi korišteni svi tada raspoloživi meteorološki podaci iz cijele Hrvatske i njezina okruženja. Do pojave ove knjige, i još puno godina iza toga, nije bilo značajnije znanstveno-stručne knjige iz meteorologije u Hrvatskoj.

Knjiga je pisana jasno i razumljivo, živopisnim jezikom. Treba naglasiti Kučerine pokušaje kroatizacije pojedinih meteoroloških pojmova, pri čemu nije bio isključiv i nasilan. Već tada koristio je naziv oborina, koji je zaživio i udomaćio se u struci, ali ga ne prihvaća dio geografa s kojima još uvijek "ratujumo" jer žele uredovati u meteorološkom nazivlju i svakih deset godina predlažu drugi termin. Kučerina knjiga desetljećima je služila kao prikladan udžbenik i priručnik, a i danas ima svoju vrijednost. Kučera se može smatrati najuspješnijim popularizatorom meteorologije, ali i znanosti uopće, te i danas može poslužiti kao uzor u tom području.

Knjiga je zanimljiva znanstvenicima i stručnjacima, studentima i učenicima prirodoslovnog usmjerenja ali bit će zanimljiva i široj javnosti. Knjiga ima povijesno značenje za meteorologiju, ali i razvoj jezika. Osim toga knjiga je i prilog obilježavanju dviju važnih obljetnica ove godine u Hrvatskoj a to su 150. obljetnica meteoroloških motrenja u Zagrebu i 100. obljetnica Zvjezdarnice, a s obje obljetnice Oton Kučera i cijeli njegov život i rad neraskidivo su povezani.

Knjiga se može naručiti po prigodnoj cijeni od 100 (sto) kuna od NAKLADE STIH, Ilica 271/I, Zagreb, 
tel. 01 37 51 684 ili 091 588 05 50.

tekst: mr.sc. Janja Milković