Meteorološki izazovi 1

Meteorološki izazovi današnjice

Znanstveno-stručni skup povodom 45. obljetnice Hrvatskog meteorološkog društva

9-10. studeni 2010. | Tehnički muzej | Zagreb, Hrvatska

 

Program i sažeci prezentacija i postera

PREDAVANJA Program Sažeci
POSTERI Program Sažeci 
Radionice Program Popis škola