Tijela društva

Upravni odbor

 • Vesna Đuričić, predsjednica Društva
 • Jadran Jurković​, potpredsjednik Društva
 • Nikola Vikić-Topić, tajnik Društva
 • Vjeran Magjarević
 • Mladen Rupčić
 • Lidija Srnec
 • Petra Sviličić

Nadzorni odbor

 • Ksenija Cindrić Kalin
 • Ivan Ljuština
 • Antun Marki

Sud Časti

 • Marijana Gajić-Čapka
 • Katarina Stanković
 • Marko Vučetić

Arbitražno vijeće

 • Hrvoje Bobinac
 • Goran Gašparac
 • Renata Sokol Jurković