Tijela društva

Upravni odbor

 • Vesna Đuričić, predsjednica društva
 • Ivan Güttler, potpredsjednik društva
 • Nikola Vikić-Topić, tajnik društva
 • Jadran Jurković​ 
 • Petra Sviličić
 • Mladen Rupčić

Nadzorni odbor

 • Antun Marki
 • Ksenija Cindrić Kalin
 • Ivan Ljuština

Sud Časti

 • Marko Vučetić
 • Marijana Gajić-Čapka
 • Katarina Stanković

Arbitražno vijeće

 • Renata Sokol Jurković
 • Hrvoje Bobinac
 • Goran Gašparac