HMD dodijelio priznanja Karmen Babić i Milanu Sijerkoviću

Povodom Svjetskog meteorološkog dana

23.3.2016.

Hrvatsko meteorološko društvo dodjeljuje priznanje Karmen Babić kao mladoj meteorologinji

Babić Karmen, dipl. ing., rođena je 8. prosinca 1984. godine. Diplomirala je na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010. godine s temom "Utjecaj obalne cirkulacije zraka na pojavu duboke konvekcije u Istri". Od 2011. godine zaposlena je kao asistentica na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru doktorskog istraživanja proučava karakteristike turbulencije u stabilnom graničnom sloju iznad nehomogene podloge. U koautorstvu je do sada objavila četiri CC/SCIE znanstvena rada u časopisima s međunarodnom recenzijom čime ukazuje na svoj istraživački potencijal.

Asistentica je na kolegijima diplomskog studija iz meteorologije: Dinamička meteorologija III i IV te Analiza i prognoza vremena I i II. Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2008/2009. U okviru znanstvenog usavršavanja tijekom 2014. i 2015. godine provela je 13 mjeseci na Institute of Atmospheric and Cryospheric Sciences, University of Innsbruck u Innsbrucku (Austrija).

Hrvatsko meteorološko društvo dodjeljuje priznanje mr. sc. Milanu Sijerkoviću za nesebičan i dugogodišnji rad u meteorologiji i klimatologiji te popularizaciju struke

Mr.sc. Milan Sijerković rođen je 5. studenoga 1935. u bokokotorskom mjestu Baošiću.  Studirao je geofiziku s meteorologijom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao 1961. te magistrirao je 1977. godine.

Od 1963. do odlaska u mirovinu radio je u Državnome hidrometeorološkom zavodu Republike Hrvatske u Zagrebu kao prognostičar te je angažiran prvo na Hrvatskoj televiziji, a poslije na Novoj TV. Kao vanjski suradnik sudjelovao je u održavanju nastave na PMF-u u Zagrebu gdje je na pristupačan način približavao praktična znanja izrade svakodnevne prognoze studentima. Bio je u uredništvu časopisa Prirode. Napisao je veći broj znanstvenih i stručnih meteoroloških radova.Mr.sc.

Milan Sijerković izrazito je aktivan tijekom svoje karijere koja bez obzira na odlazak u mirovinu traje i dan danas. Poznat je po svojoj sklonosti k pučkoj meteorologiji koja se očitovala u izdavanju serijala znanstveno-popularnih knjiga (njih 15-ak) te tri slikovnice za djecu. Knjige obrađuju vrijeme i podneblje različitih krajeva Hrvatske. Zbog svoje sklonosti da svoje televizijske vremenske prognoze završi pučkim izrekama koje su vezane za razne prigode svakidašnjeg života stekao je veliki krug poklonika te zainteresirao mnoge pripadnike mlađe generacije za meteorologiju i klimatologiju.

Stoga veliko hvala na nesebičnom radu i velikom uzoru.