Poziv na Skupštinu Hrvatskog meteorološkog društva

Redovna izborna Skupština

28.4.2017.

Temeljem članka 25. Statuta Hrvatskog meteorološkog društva, Upravni odbor je na svojoj 38. sjednici održanoj 21. travnja 2017. donio odluku o sazivanju redovne izborne Skupštine Hrvatskog meteorološkog društva, koja će se održati

15. svibnja 2017. s početkom u 16:00 sati

na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Horvatovac 95, Zagreb.

Za sjednicu se predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Otvorenje Skupštine
  2. Izbor radnog predsjedništva Skupštine, zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijske komisije
  3. Prezentacija rada Društva u proteklom mandatu
  4. Razrješenje predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
  5. Biranje predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti
  6. Biranje počasnih članova
  7. Razno

 

Sukladno 25. članku Statuta, u slučaju potrebe članovi Društva imaju pravo Upravnom odboru dostaviti prijedloge nadopune dnevnog reda najmanje 7 dana prije održavanja.