Hrvatsko meteorološko društvo u 2024. godini dodjeljuje priznanje za postignute rezultate mladom meteorologu Branimiru Omaziću

20. 3. 2024., Zagreb

Branimir Omazić rođen je 24. srpnja 1991. godine u Osijeku. Klasično gimnazijsko obrazovanje u Isusovačkoj klasičnoj gimnaziji s pravoj javnosti u Osijeku završio je 2010. godine. Iste godine upisao je studij fizike, usmjerenje geofizika kojeg završava 2016. godine obranivši diplomski rad iz agrometeorologije Numeričko modeliranje meteoroloških uvjeta u vrijeme šumskih požara na Pelješcu 2015. godine pod voditeljstvom dr. sc. Antuna Markija i izv. prof. dr. sc. Maje Telišman Prtenjak, te suvoditeljstvom dr. sc. Višnjice Vučetić.

Od 2017. do 2019. radi na PMF-u kao suradnik na projektu Vinogradarstvo i klimatske promjene u Hrvatskoj (VITCLIC) i bavi se analizom klimatskih uvjeta te povezanosti klimatskih obilježja s agrometeorološkim indeksima radi procjene stanja u vinogradarstvu Hrvatske. Osim rada na projektu upisuje i doktorski studij fizika-geofizika. Nakon završetka projekta VITCLIC, od 2019. do 2021. radi kao informatički konzultant. Dodatno, tijekom 2020. sudjeluje na projektu CroViZone – Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama kao vanjski suradnik na poslovima analize agrometeoroloških podataka. U razdoblju 2021. – 2024. ponovo prelazi na PMF. Pozicija doktoranda bila je povezana s radom u sklopu projekta SWALDRIC.

Povezano s projektom SWALDRIC i uz financiranje Hrvatske zaklade za znanost dovršava i brani doktorsku disertaciju pod nazivom Utjecaj ekstremnih uvjeta u atmosferi na vinovu lozu u sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Maje Telišman Prtenjak.

Tijekom boravka na PMF-u sudjelovao je u provođenju vježbi kolegija Agrometeorologija na diplomskom studiju fizika-geofizika, a bio je i suvoditelj na diplomskom radu Josipa Meštrića Analiza fenoloških karakteristika vinove loze primjenom statističkih modela i modelom razvoja biljaka u sadašnjim i budućim klimatskim uvjetima.

U sklopu znanstvenog istraživanja objavio je četiri rada u recentnim znanstvenim časopisima iz područja klimatologije/agroklimatologije od kojih je na tri bio prvi autor. Jedan je od koautora Vodiča za prilagodbu vinogradarske proizvodnje i elaborata Prilagodba vinogradarskog sektora u Hrvatskoj klimatskim promjenama nastalih u sklopu projekta CroViZone. Svoja istraživanja prikazao je u brojnim izlaganjima na konferencijama diljem Europe, između ostalog i na Meteorološkim izazovima 5, 6, 8 i 9. Dobitnik je nagrade Europskog meteorološkog društva Tromp foundation travel award to young scientists 2022 za predavanje Future change in viticulture phenological stages and early frost risk in Istria region.

U popularizaciji meteorologije sudjelovao je kao glavni koordinator Geofizičkog odsjeka u provedbi Dana i noći na PMF-u 2023., te kao aktivni sudionik na osam okruglih stolova namijenjenih vinarima o utjecaju klimatskih promjena na vinovu lozu.

Član je Hrvatskog meteorološkog društva od 2017. godine, a bio je i predstavnik HMD-a u znanstvenom odboru konferencije 1st International Scientific Conference „Agricultural Challenges to Climate Change“ održane 2023. u Osijeku, te znanstvenog odbora Meteoroloških izazova 9 – Važnost agrometeorologije u potpori poljoprivrednom sektoru.

Zbog svega navedenog Hrvatsko meteorološko društvo odlukom Upravnog odbora 2024. dodjeljuje priznanje za postignute rezultate mladom meteorologu Branimiru Omaziću.