Hrvatsko meteorološko društvo 2022. godine dodjeljuje nagradu za životno djelo dr. sc. Alici Bajić

25. 3. 2022., Zagreb

Alica Bajić je srednjoškolsko obrazovanje stekla u gimnaziji u Bjelovaru. Diplomirala je 1980. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek fizika, Smjer Geofizika s meteorologijom s temom “Jesenske anticiklone na području Hrvatske”. Magistrirala je 1984. na poslijediplomskom studiju prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu s temom “Zimski prodori hladnog zraka preko Zagreba”, a doktorirala 2011. godine s temom “Prostorna raspodjela očekivanih maksimalnih brzina vjetra na složenom terenu Hrvatske kao podloga za ocjenu opterećenja vjetrom”.

Područje njezinog istraživačkog rada bilo je dinamička i primijenjena meteorologija s naglaskom na istraživanje i modeliranje atmosferskih procesa u orografski složenim uvjetima u svrhu primjene na području dijagnosticiranja i prognoziranja izvanrednih meteoroloških događaja, za potrebe prostornog planiranja, graditeljstva te korištenja prirodnog energetskog potencijala vjetra.

Od 1980. do umirovljenja 2021. godine bila je zaposlena u Državnom hidrometeorološkom zavodu u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj, nekadašnjem Centru za meteorološka istraživanja.

Bila je predstavnica DHMZ-a ili Hrvatske u nizu međunarodnih tijela, npr. kao akreditirani hrvatski delegat u Komisiji za atmosferske znanosti Svjetske meteorološke organizacije; koordinator hrvatskog dijela međunarodnog projekta Razvoj i primjena mezoskalnog numeričkog modela ALADIN; koordinator meteorološkog dijela suradnje Državnog hidrometeorološkog zavoda i Hrvatske elektroprivrede d.d.; predstavnica Hrvatske u SRNWP programu (Short Range Numerical Weather Prediction Programme) u okviru EUMETNET projekta; član Tehničkog potpornog centra za djelovanje u slučaju nuklearne nesreće u NE Krško i NE Paks Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske; član velikoj broja Komisija za ocjenu SUO vjetroelektrana.

Sudjelovala je u dvadesetak znanstvenih projekata koje je potpomoglo Ministarstvo znanosti i tehnologije i američki National Scientific Fond, te u razvojno primijenjenim istraživanjima koja podupiru gospodarstvo i DHMZ.

Publicirala je preko 100 radova od čega 34 znanstvena i stručna rada (5 od njih publicirano je u CC časopisima), a bila je i koautor ili autor poglavlja  u nekoliko knjiga.

Članica HMD-a je od 1980. godine u kojem je obnašala gotovo sve funkcije: bila je članica Upravnog i Nadzornog odbora te Suda časti, blagajnica, tajnica, dopredsjednica i predsjednica (2005. – 2008.). Aktivno je radila i u uredništvu Hrvatskog meteorološkog časopisa te kao tajnica HMČ-a. Bila je jedan od osnivača Europskog meteorološkog društva i članica njegovog upravnog odbora.

Gdje god se nalazila, Alica je promovirala naše Društvo i svakako zaslužuje ovu nagradu.