Hrvatsko meteorološko društvo u 2024. godini dodjeljuje priznanje za životno djelo mr. sc. Janji Milković

20. 3. 2024., Zagreb

Mr. sc. Janja Milković završila je osnovnu školu i gimnaziju u Zagrebu gdje je i maturirala. Dodiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel Fizika, Geofizika s meteorologijom završila je 1975. Magistrirala je 25. 1. 1983. obranivši rad Statističke metode proučavanja meteoroloških polja u svrhu racionalizacije mreže stanica.

Od 1975. do odlaska u mirovinu 2015. bila je zaposlena u Državnom hidrometeorološkom zavodu, u Klimatološko meteorološkom odjelu najprije kao stručna suradnica, zatim kao načelnica Odjela za prikupljanje podloge i proučavanje oborine, a od 1. 11. 2001. kao načelnica Odjela za obradu i kontrolu podataka i klimatske podloge.

Sudjelovala je u raznim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i bila koordinatorica programa Istraživanje točnosti mjerenja oborine. Od 1986. do 1994. bila je članica Međunarodnog odbora Svjetske meteorološke organizacije i koordinatorica za Hrvatsku u projektu Solid Precipitation Measurement Intercomparison. Kao članica znanstvenih i organizacijskih odbora sudjelovala je u organizaciji više domaćih skupova (Prva i Druga Hrvatska konferencija o vodama, 100 godina mjerenja na Palagruži, 140. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića i dr.).

Janja Milković je kao klimatologinja bila vrlo aktivna i izvan DHMZ-a. Tako je od 1994. do 1998. bila u Predsjedništvu Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša, a od 1997. do 2000. bila je kao predstavnica tog pokreta članica Nacionalnog programskog tijela za provedbu Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj.

Od 1996. do 2000. bila je članica stručnog Povjerenstva za poslove praćenja kakvoće zraka i emisiju u zrak pri Državnoj upravi za zaštitu okoliša.

U Hrvatskom meteorološkom društvu, čija je članica od 1976. godine, bila je također vrlo aktivna. Od 1986. do 1990. bila je tajnica, a od 1990. do 1998. predsjednica Društva.

Od 1994. do 1998. bila je glavna urednica Hrvatskog meteorološkog časopisa.

Od pokretanja GLOBE programa u Hrvatskoj 1995. pa do 2015. bila je predavačica i savjetnica za meteorologiju te članica je Državnog povjerenstva za provođenje GLOBE programa u Hrvatskoj.

Jedna je od autorica Okvirnog nastavnog plana i programa za školovanje meteoroloških tehničara koje je počelo u školskoj godini 2000/01. u Šumarskoj i drvodjelskoj školi u Karlovcu.

Zbog svih njezinih aktivnosti i doprinosa meteorološkoj zajednici i Društvu Hrvatsko meteorološko društvo odlukom Upravnog odbora dodjeljuje Janji Milković priznanje za životno djelo.