Prof.dr.sc. Nadežda Šinik - posebno priznanje za doprinos meteorološkoj struci i radu HMD-a

Nadežda Šinik diplomirala je, magistrirala i doktorirala geofiziku s meteorologijom na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu.

Nakon boravka u inozemstvu na raznim usavršavanjima, na Sveučilištu u Kaliforniji, na Glavnom geofizičkom opservatoriju u Petrogradu te u Zavodu za meteorologiju i geodinamiku u Beču, od 1964. godine zaposlena je u Centru za istraživanja Državnog hidrometeorološkog zavoda, gdje se ističe radom na području klimatologije te na ekološkoj problematici.

Objavila je dvije knjige i četrdesetak znanstvenih radova, članica je uredničkih odbora međunarodnog časopisa Meteorologische Zeitschrift i domaćeg časopisa Geofizika.

Od 1986. do 1990. bila je predsjednica Hrvatskog meteorološkog društva.

Od 1985. do 1999. godine radila je na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta gdje je obavljala i poslove pročelnice Geofizičkog odsjeka u razdoblju od 1995. do 1996. godine. Predavala je niz kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju na matičnoj ustanovi, ali i na Tehnološkom fakultetu u Varaždinu te na poslijediplomskom studiju Univerziteta u Ljubljani.

Bila je voditeljica većeg broja diplomskih radova, tri magistarske radnje i dvije doktorske disertacije.

Aktivna je i u mirovini, objavila je knjigu Dinamička meteorologija (Uvod u opću cirkulaciju atmosfere) u koautorstvu s prof. Brankom Grisogonom.

Osim brojnih aktivnosti po kojima je prepoznata, ipak treba naglasiti njezin snažan utjecaj na studente meteorologije kroz kolegije Dinamička meteorologija. Svojim besprijekornim predavanjima i velikom spremnošću na suradnju trajno je obilježila i usmjerila brojne generacije. Pod njenim su utjecajem mladi naraštaji stasali u priznate meteorologe i klimatologe u stručnom i edukativnom smislu, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.