Hrvatsko meteorološko društvo 2023. godine dodjeljuje nagradu za životno djelo dr. sc. Višnji Vučetić

23. 3. 2023., Split

Višnja Vučetić rođena je 1956. godine u Svetom Ivanu Zelini gdje je završila osnovnu školu. Nakon mature u XV. matematičkoj gimnaziji u Zagrebu upisala je PMF u Zagrebu. Diplomirala je na Geofizičkom odsjeku PMF-a 1981. na smjeru Meteorologija s temom Raspodjela oborine pri prolazu hladnih fronta u Hrvatskoj i 1982. na smjeru Geofizika s temom Odnos između čestina i magnituda potresa u SR Hrvatskoj i susjednih područja. Na istom fakultetu magistrirala je 1991. s temom Bura na Jadranu i hidrauličko strujanje preko planine te doktorirala kao prva kod nas iz područja agrometeorologije 2011. s temom Modeliranje utjecaja klimatskih promjena na prinose kukuruza u Hrvatskoj.

Cijeli radni vijek provela je u DHMZ-u u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj, a posljednjih 12,5 godina rada vodila je Službu za agrometeorologiju. Od početka rada bavila se znanstvenim istraživanjima koja se mogu podijeliti u dva osnovna područja interesa. U razdoblju 1982. – 2009. bavila se prirodom i teorijom bure u sinoptičkim i mezorazmjerima, klimatskim istraživanjem prizemnog vjetra s naglaskom na vjetar ekstremnih brzina te modeliranjem vjetra i energije vjetra na složenom terenu. Usporedno s tim, od 1989. pa do odlaska u mirovinu 2021. bavila se i agrometeorološkim istraživanjima: dinamičkim agrometeorološkim modeliranjem, istraživanjem utjecaja klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju, na razvojne (fenološke) faze biljaka i potencijalnu opasnost od požara raslinja te istraživanjem prizemne i vertikalne strukture atmosfere tijekom velikih šumskih požara u kojem joj je posebno pomoglo znanje o strujanju u orografski razvijenim područjima.

Sudjelovala u radu devet međunarodnih i 14 domaćih znanstvenih projekata, jednom operativnom projektu te tri projekta za popularizaciju znanosti od kojih je dva vodila.

Sudjelovala je na 95 međunarodnih i 111 domaćih znanstvenih skupova i radionica. Održala je 120 predavanja, među njima i na Macquarie University of Sydney i University of Free State, Bloenfontein, Južnoafrička Republika, a za predškolski i školski uzrast 67 malih škola Požar nije šala.

U razdoblju 2006. – 2018. bila je akreditirani delegat Republike Hrvatske u Komisiji za agrometeorologiju (CAgM) Svjetske meteorološke organizacije (WMO). U njenim stručnim grupama radila je u razdoblju 2010. – 2018, a 2014. – 2017. u radnoj grupi Klimatologija i hidrologija za Europu pri WMO bila je zadužena za agrometeorologiju te je 2020. izabrana u Mrežu eksperata WMO. Bila je hrvatska predstavnica u Menadžerskim odborima EU projekata COST 734 (CLIVAGRI) i COST ES 1106 (EURO-AGRIWAT). Vodila je niz programa iz primijenjene meteorologije za potrebe gospodarstva te je kao autor ili u koautorstvu izradila 186 tehničkih nota, studija i elaborata.

Na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao vanjski predavač, predavala je Agroklimatologiju.

Objavila je 101 znanstveni i stručni rad, knjigu Vrijeme na Jadranu/Adriatic Weather u koautorstvu s Markom Vučetićem te monografiju Agroklimatski atlas Hrvatske u razdoblju 1991.2020. u koatorstvu s Mislavom Anićem, koju je i uredila, kao i devet poglavlja u knjigama. Vodila je 15 diplomskih radova iz agrometeorologije te bila drugi mentor doktorskog rada.

Od 2012. je tajnica Sekcije za klimu Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

U Hrvatskom meteorološkom društvu, čija je članica od 1986. godine, kad se Društvo ponovo značajnije aktiviralo, bila je uvijek vrlo aktivna. U nekoliko mandata bila je članica Upravnog i Nadzornog odbora te tajnica Društva. Zaslužna je za povećanje članstva, organizaciju izleta Društva, organizaciju okruglih stolova, izdavačku djelatnost.

Osim HMD-a, članica je Hrvatskog ekološkog društva, Hrvatskog prirodoslovnog društva, a osnivačica je Hrvatskog agrometeorološkog društva, čija je bila predsjednica u razdoblju 2012. – 2020. Sudjelovala je u osnivanju Globalne federacije agrometeoroloških društava, a članica je i Europskog meteorološkog društva.

Bila je članica Uredničkog odbora Hrvatskog meteorološkog časopisa u nekoliko mandata, glavna urednica nekoliko zbornika radova i sažetaka i dviju knjiga te recenzentica knjiga Branislave Lalić i dr. Agricultural Meteorology and Climatology, Marka Vučetića Biljke koje kazuju vrijeme, doktorskog rada iz University of Free State te brojnih članaka u domaćim i međunarodnim časopisima. Također je bila producentica animiranog filma Požar nije šala i urednica istoimenog dječjeg stripa. Bila je članica više organizacijskih ili znanstvenih odbora međunarodnih i domaćih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova te organizirala sedam agrometeoroloških radionica, brojne agrometeorološke seminare, dva okrugla stola i jedan simpozij s međunarodnim sudjelovanjem, 163 malih škola Požar nije šala za najmlađi uzrast kao i šest domaćih i jedan međunarodni stručni izlet. Na taj način je popularizirala meteorologiju i agrometeorologiju što je nastavila i u mirovini priključivši se projektu Generacija 55 i prijatelji koji organizira popularno-znanstvena predavanja u Gradskoj knjižnici i čitaonici Hvar.