Hrvatsko meteorološko društvo 2023. dodjeljuje priznanje za značajan doprinos razvitku i popularizaciji struke prof. dr. sc. Branku Grisogonu

10. 5. 2023., Zagreb

Branko Grisogono rođen je u Virovitici 1959. godine. Diplomirao je 1983. i magistrirao 1987. godine na PMF-u u Zagrebu. Doktorirao je fiziku 1992. u Desert Research Institute, Reno, SAD; prvi postdoc imao je u SAD-u, a drugi u Uppsali, Švedska (sveukupno 40 mjeseci). Ukupno školovanje mu je trajalo 25 godina.

Od prosinca 1996. izvanredni je profesor na Sveučilištu u Uppsali, a od 1997. do 2003. na Sveučilištu u Stockholmu, Švedska.

Nakon 15 godina rada u inozemstvu, 2003. godine se vraća u Zagreb.

Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje nekoliko sveučilišnih kolegija iz Dinamičke meteorologije na svim nivoima, (su)vodio je 11 doktorata i preko 45 diplomskih ili magistarskih radova te je uveo nekoliko novih znanstvenih pristupa u mezoskalnoj i mikroskalnoj meteorologiji, odnosno u dinamici geofizičkih fluida.

Pored atmosferskih valova i turbulencije, bavi se planinskom i obalnom meteorologijom i (mikro)klimatologijom.

Vodio je ili surađivao u nizu međunarodnih znanstvenih projekata uključujući terenski rad intenzivnim avionskim mjerenjima te radarskim i radio-sondažnim mjerenjima. Radio je i radi na poboljšanju numeričkih meteoroloških modela: od numeričkih shema do parametrizacije turbulentnih procesa.

Objavio je preko 85 međunarodno recenziranih znanstvenih radova uglavnom u časopisima značajno natprosječnog faktora utjecaja u atmosferskoj fizici i meteorologiji s klimatologijom. Ukupni mu je faktor utjecaja preko 190, citiran je preko 2200 do preko 3400 puta, ovisno o bazi podataka [W-o-S, Scopus, Google Scholar] pa je jedan od najcitiranijih hrvatskih meteorologa [h-index izmedju 27 i 33, i-index 62].

Neslužbeno ga novinari smatraju "doajenom" komunikacije recentnih klimatskih promjena prema javnosti što traje još od 2005. godine.

Bio je ili jest član uredničkih odbora nekoliko međunarodnih časopisa (uključujući Tellus A od 2003.). Recenzirao je preko 150 znanstvenih radova i projekata (uključujući IPCC 2021 izvješće, za 3 poglavlja) te sudjelovao u preko 45 doktorskih povjerenstava u 10 država na tri kontinenta.

Član je HMD-a od 1986. godine, a uz HMD član je Kraljevskog meteorološkog društva, Američke geofizičke unije, Hrvatskog agrometeorološkog društva te Europskog meteorološkog društva.