Hrvatsko meteorološko društvo u 2024. godini dodjeljuje priznanje za postignute rezultate studentu meteorologije Domagoju Doličkom

20. 3. 2024., Zagreb

Domagoj Dolički rođen je u Zagrebu 29. studenog 1999. godine. U Zagrebu je pohađao osnovnu školu te dvojezični smjer XVI. gimnazije nakon čega upisuje studij geofizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PMF). Diplomirao je 2024. godine cum laude s temom Sinoptički i mezoskalni uvjeti duboke mokre konvekcije u hladnom dijelu godine u Hrvatskoj pod mentorstvom  dr. sc. Petre Mikuš Jurković i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Maje Telišman Prtenjak. Diplomski rad mu je prihvaćen kao poster na EGU24. Dobitnik je Dekanove nagrade 2021. godine za izuzetan uspjeh tijekom preddiplomskog studija. Tijekom studija bio je volonter i suorganizator Dana karijera PMF-a (2021.i 2022.), Smotre Sveučilišta u Zagrebu (2021. – 2023.) te Dana otvorenih vrata Geofizičkog odsjeka (2022. – 2023.).

Obavio je tri stručne prakse tijekom studija: dvije u Državnom hidrometeorološkom zavodu u Odjelu za obradu i kontrolu meteoroloških podataka i Odjelu za upozorenja na opasne vremenske pojave te jednu u Službi zrakoplovne meteorologije Hrvatske kontrole zračne plovidbe.

Član je Hrvatskog meteorološkog društva od 2021. i jedan je od studenata koji su osnovali Studentsku sekciju HMD-a čiji je trenutno voditelj. U Studentskoj sekciji istaknuo se kao vrstan popularizator meteorologije u školama, vrtićima te na raznim znanstveno-popularnim događanjima. Posljednje dvije godine vodi i uređuje objave HMD-a na društvenim mrežama.

Zbog svega navedenog Hrvatsko meteorološko društvo odlukom Upravnog odbora dodjeljuje Domagoju Doličkom priznanje za postignute rezultate studentu meteorologije.