Climathon

Najava

15.10.2018.

U Zagrebu će se 26. listopada 2018. u organizaciji EIT KIC Climate Huba i uz podršku Grada Zagreba održati Zagreb Climathon - globalni pokret koji se simultano odvija na više lokacija te je posvećen rješavanju problema vezanih uz klimatske promjene u gradovima. Climathon je osmišljen kao 24-satni “hackaton” pri čemu prijavljeni timovi nastoje pronaći rješenja na izazove, usko vezane uz klimatske promjene, zadane od strane jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Grada Zagreba. Ovogodišnji izazov Zagreb Climathona su urbani toplinski otoci, stoga kao trenerica i članica povjerenstva sudjeluje doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulić čiji se projekt CroClimGoGreen bavi upravo tom tematikom. Prijaviti se mogu razvojni timovi i zainteresirani pojedinci.

Prijava se možete na službenoj web stranici Zagreb Climathona: https://climathon.climate-kic.org/en/zagreb.

Rok za podnošenje prijava traje od dana 4. listopada do dana 24. listopada 2018. u 23:59 h.

Detalje možete pronaći u javnom pozivu.