HMD dodijelio priznanja Katarini Stanković i Andreini Belušić Vozila

Povodom Svjetskog meteorološkog dana 2020

22.3.2021.

Hrvatsko meteorološko društvo dodjeljuje Priznanje za životno djelo mr.sc. Katarini Stanković

Mr.sc. Katarina Stanković je cijelu svoju karijeru bila u zrakoplovnoj meteorologiji. Nakon diplome 1975. godine na Prirodoslovno - matematičkom fakultetu, počela je raditi kao prognostičar na aerodromu Zagreb. Magistrirala je na temi turbulencije u vedrom zraku (CAT) i stekla znanstveni stupanj magistra znanosti iz područje fizike-geofizika - fizika atmosfere. Osim uže teme bavila se i drugima koje znatno ograničavaju zračni promet kao što su duboka vlažna konvekcija i turbulencija tijekom bure.

Napisala je 10 stručnih i znanstvenih radova s međunarodnom i nacionalnom recenzijom. Autorica je knjige “Uvod u zrakoplovnu meteorologiju” ponukana činjenicom da u tome trenutku u Hrvatskoj nije bilo udžbenika koji bi bio bar uvod u problematiku zrakoplovne meteorologije.

Predavala je na PMF-u i na Fakultetu prometnih znanosti (FPZ) - smjer Aeronautika. Pod njenim mentorstvom izrađeno je 17 diplomskih radova na temu opasnih meteoroloških pojava na PMF-u i dva na FPZ-u. U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe bila je glavni instruktor i voditeljica školovanja meteorološkog osoblja svih razina, te predavač ostalom zrakoplovnom osoblju - pilotima, kontrolorima leta i drugima. Osim u Hrvatskoj, radila je i u Bosni i Hercegovini kao pozvani predavač, ispitivač, te kreator programa i osobe odgovorne za osiguravanje stručnih kompetencija operativnog osoblja za rad u zrakoplovstvu.

U Hrvatskoj je posebno zaslužna za izradu sustava edukacije zrakoplovnih prognostičara i motritelja koji je valjalo ponovno uspostaviti iz temelja te za sustav dozvola pomoćnog zrakoplovnog osoblja - motritelja, prognostičara i specijalista. Bila je autorica priručnika, programa i opsežnih sadržaja praktičnih znanja i vještina kojima se osiguravaju potrebne kompetencije. Svi navedeni programi bili u skladu s standardima WMO-a i ICAO-a i duboko temeljeni na znanstvenim postignućima te se i danas se upotrebljavaju.

 

Hrvatsko meteorološko društvo dodjeljuje priznanje za mladu meteorologinju dr. sc. Andreini Belušić Vozila

Dr. sc. Andreina Belušić Vozila, rođena je 4. ožujka 1991. g. u Rijeci. Doktorirala je 2018. godine pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom “Obilježja vjetra u sadašnjoj i budućoj klimi na temelju simulacija regionalnih klimatskih modela” pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Maje Telišman Prtenjak i dr. sc. Ivana Güttlera.

Povratkom u rodnu Istru ima priliku dodatno produbiti svoja znanja o (geo)fizici radeći kao meteorološki motritelj unutar Hrvatske kontrole zračne plovidbe te kao učiteljica fizike u školama. Istovremeno aktivno doprinosi provedbi dva znanstvena projekta, VITCLIC-a (2017.-2019.; nositelj PMF) i švicarsko-hrvatskog projekta SWALDRIC (2019.-2022.; nositelji ETH i PMF).

Djeluje i kao vanjski suradnik na Tehničkom fakultetu i Fakultetu za prirodne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. U koautorstvu je do sada objavila sedam znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom od kojih je na njih tri prvi autor. Prisustvovala je mnogobrojnim međunarodnim konferencijama i radionicama uz potpore Međunarodnog centra za teorijsku fiziku (ICTP), Svjetske meteorološke organizacije (WMO) te Sveučilišta u Zagrebu.

Dobitnica je nekoliko prestižnih nagrada i priznanja od kojih se ističu Dekanova nagrada za izvrsnost na studiju, godišnja nagrada grada Labina uspješnim mladim znanstvenicima “Roberto i Daniela Giannini”, potpora Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti doktorskom istraživanju, Nagrada za uspješnog mladog znanstvenika Geofizičkog odsjeka, godišnja nagrada Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu uspješnim mladim znanstvenicima te stipendija nacionalnog programa L’Oreal-UNESCO “Za žene u znanosti”.