6. hrvatska konferencija o vodama

Poziv na konferenciju

15.9.2014.

6. hrvatska konferencija o vodama | 20-23. svibnja 2015. | Opatija

Hrvatske vode na investicijskom valu

Pozivamo vas na 6. hrvatsku konferenciju o vodama, koja će se održati 20-23. svibnja 2015. u Opatiji. Cilj konferencije je da se kroz četiri tradicionalne znanstveno - stručne teme:

  • Stanje voda i o vodi ovisnih ekosustava, hidrološki ekstremi i njihove posljedice, trendovi - padaline, kopnene površinske vode, podzemne vode, prijelazne vode i priobalno more,
  • Sustavi uređenja i korištenja voda i zemljišta - stanje i razvojni projekti,
  • Sustavi javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda - stanje i razvojni projekti,
  • Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti,

sveobuhvatno i interdisciplinarno raspravlja o stanju voda i upravljanju vodama u Hrvatskoj u uvjetima intenzivne pripreme i provedbe investicijskih vodnogospodarskih projekata, te da rezultati rasprava donesu korisne smjernice za budućnost.

U okviru konferencije organizirati će se i okrugli stol na temu zaštite od poplava.

 

Prva obavijest

Prijavnica