EMS/ECAM 2015

Prvi poziv na konferenciju

18.12.2014.

15. skup EMS-a & 12. ECAM | 07 – 11. rujna 2015. | Sofija, Bugarska

High Impact weather and hydrological hazards:from observation to impact mitigation

 

Značajni socijalni i ekonomski gubici uzrokovani opasnim vremenom (kao što su jake oborine, ekstremne temperature ili jak vjetar) i njihove posljedice (poplave, suše, uništenje infrastrukture, šumski požari...) sve su očitiji svake godine širom Europe. Koristi učinkovitih prognoza i upozorenja su očigledne i mjerljive: životi se spašavaju, ljudske zajednice se zaštićuju, a vlade i kompanije poduzimaju korake koji ublažuju rizike.

Tema ECAM-a 2015 istražuje kompletan proces suvremenog prognoziranja vremena i rizika od poplava. 

Program ova dva skupa pokrit će područja:

  • Primjenjena meteorologija
  • Mjerenja i motrenja
  • Numerička prognoza vremena
  • Atmosferski sustav i njegova međudjelovanja
  • Klima: praćenje - razumijevanje - usluge
  • Komunikacija i edukacija

 

Predaja sažetaka počet će u veljači 2015., a detaljni program bit će dostupan na www.ems2015.eu.

Krajnji rok za predaju sažetaka je 24. travanj 2015.

Više informacija možete pronaći na www.ems2015.eu.

Letak prve obavijesti: http://www.ems2015.eu/ems2015_first_announcement.pdf