Spatial and spatio-temporal modelling of meteorological and climatic variables using Open Source software (R + OSGeo)

Izvještaj s radionice i konferencije

4.7.2014.

Izvještaj pripremile: mag. phys.-geophys. Irena Nimac, dipl. ing. geod. Daria Kralik

Međunarodna radionica „Spatial and spatio-temporal modelling of meteorological and climatic variables using Open Source software (R + OSGeo)“ i konferencija „DailyMeteo.org/2014“ održane su u Beogradu u razdoblju od 23. do 27. lipnja 2014. u organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Beogradu, Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske i ISRIC – World Soil Information. Pokrovitelji skupa bili su: Građevinski fakultet Sveučilišta u Beogradu, Državni hidrometeorološki zavod Republike Hrvatske (DHMZ) i Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Događaju je prisustvovalo oko 60 sudionika iz ponajviše europskih zemalja, ali i zemalja drugih kontinenata (SAD, Brazil, Kenya, Senegal), te iz različitih područja znanosti (meteorologija, geoinformatika, geografija, računarstvo). Jedan od glavnih ciljeva ovoga skupa bio je formiranje međunarodnog konzorcija koji bi podržao izradu otvorene baze meteoroloških snimki visoko prostorne (1 km) i vremenske (1 dan) rezolucije (WorldDailyMeteo inicijativa – WorldDailyMeteo).

Radionica je održana prva tri dana skupa na Strojarskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Pozdravni govor i kratki pregled tečaja održali su Milan Kilibarda i Tomislav Hengl. Cilj radionice bio je upoznavanje sa prostorno-vremenskom interpolacijom i vizualizacijom podataka, koristeći se pojedinim paketima u R-u (raster, gstat, spacetime, meteo, plotGoogleMaps, plotKML, GhcnDaily).

Program radionice:

 • Učitavanje paketa i podataka
 • Meteorološki podaci u R-u
 • Prostorne i prostorno-vremenske predikcije dnevnih temperatura i oborina
 • Podučavanje gstat programskog paketa – odabiranje i prilagođavanje prostorno-vremenski modela za meteorološke podatke (R kod)
 • Vizualizacija meteoroloških podataka u R-u: plotGoogleMaps
 • Vizualizacija meteoroloških podataka u R-u: plotKML
 • Programski paketi gstat i spacetime – prostorno i prostorno-vremenski tutorial
 • Podučavanje meteo programskog paketa
 • Pristup meteorološkim podacima u R-u putem programskih paketa meteo i GhcnDaily

Iduća dva dana održana je konferencija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu. Pozdravnu poruku uputio je prof. dr. Branislav Bajat.

Pozvana predavanja održali su:

 • dr. Gerard B. M. Heuvelink (Wageningen University) „Statistical modelling of space-time variability“
 • prof. dr. Edzer Pebesma (Universität Münster) „Spatial and temporal support of meteorological observations and predictions“
 • dr. Raymond Sluiter / Melita Perčec Tadić (DHMZ) / dr. Dušan Sakulski „GIS models of 2014 Balkan floods: what do we know / what have we learned?“
 • prof. dr. Slobodan P. Simonović (University of Western Ontario) „Modeling resilience to climate change in space and time“
 • dr. Raymond Sluiter (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut - KNMI) „An operational R-based interpolation facility for climate and meteo data“
 • Mojca Dolinar (Agencija Republike Slovenije za okolje) „Production of climate maps: operational issues and challenges“
 • dr. Robert Hijmans (University of California) „New global climate surfaces and the trade-off between space and time“ (Webinar)

Prezentirani radovi mogu se vidjeti na stranicama konferencije, a oni odabrani biti će objavljeni u posebnom broju časopisa Spatial Statistics: Spatial and spatio-temporal models for interpolating climatic and meteorological data.

Ova konferencija bila je izvrsna prilika za razmjenu znanja i iskustva stručnjaka, razvijanje suradnje i dobivanje nekih novih ideja u vlastitome radu. Također se dobio uvid u praktičnost i raširenost korištenja raznih Open Source programa u različitim područjima znanosti.