Klimatske promjene i njihova povezanost s vremenskim ekstremima

Odjel za prirodoslovlje i matematiku Matice hrvatske najavljuje predavanje Mirka Orlića

22.1.2018.

Četvrtak, 25. siječnja 2018. u 18:00 sati | Velika dvorana Matice hrvatske | Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb

 

U predavanju se najprije opisuju različiti dijelovi klimatskog sustava, a napose atmosfera i more. Potom se detaljnije govori o dvama meteorološkim parametrima (temperaturi i oborini) i o jednom oceanografskom parametru (visina morske razine). Pritom se pokazuje kako se na osnovi mjerenja dokumentiraju prošle promjene te kako se modeliranje koristi pri izradi projekcija za ovo stoljeće. Naposljetku, ukazuje se na utjecaj klimatskih promjena na pojavu vremenskih ekstrema te se takva povezanost ilustrira zbivanjima tijekom protekle jeseni i zime.

Mirko Orlić redoviti je profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu, usavršavao se u inozemstvu, najdulje na Scripps Institution of Oceanography (SAD). Vodio je niz domaćih i međunarodnih projekata te sudjelovao u višemjesečnim istraživačkim krstarenjima Jadranom, na hrvatskim, američkim i njemačkim istraživačkim brodovima. Bavi se empirijskim i teorijskim istraživanjem fizikalnih procesa u moru i međudjelovanja atmosfere i mora.

Objavio je više od 80 znanstvenih radova, većim dijelom u međunarodnim publikacijama, više od 130 kongresnih priopćenja i jednu knjigu. Njegovi su znanstveni radovi u međunarodnoj periodici dosad citirani više od 1600 puta.

Obnašao je funkcije u brojnim sveučilišnim i državnim tijelima, sudjelovao u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, bio urednik časopisa Geofizika, tri znanstvena zbornika i jedne knjige te gostujući urednik američkog časopisa Journal of Geophysical Research i europskog časopisa Journal of Marine Systems. Član je različitih strukovnih udruga, primjerice American Geophysical Union i The Oceanography Society. Dobio je Fulbrightovu nagradu, Državnu nagradu za znanost i Nagradu HAZU-a za najviše znanstveno dostignuće.