Odabir lokacija za mjerne uređaje

Na sedam lokacija na području Kvarnera postavljeni su mjerni instrumenti za detekciju tuče i jake kiše: Vrbnik, Malinska, Cres, Martinščica, Rab, Lun, Novi Vinodolski. Lokacije možete vidjeti na slici ispod teksta. O svakom mjernom instrumentu brine predstavnik lokalne zajednice – volonter na projektu.