Meteorološki izazovi 7 - prijava

PREZENTACIJA    POSTER    SUDJELOVANJE

Prijava postera

Europsko meteorološko društvo (EMS) sufinancira putne troškove za jednog mladog znanstvenika (YSTA). Informacije i prijava na: www.emetsoc.org/awards/award-category/young-scientist-travel-awards/ .

1. Autor(i) postera

Broj autora:

Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa
Institucija *
E-mail *
Tel
Sudjeluje na konferenciji
Kontakt adresa2. Poster

Tema *
Naslov *
Sažetak (400-500 riječi) *
Ključne riječi *