Alen Sajko, 2013. - 2017.

Alen Sajko rođen je 13. rujna 1969. u Varaždinu. Osnovnu školu završio je u Bednji, a srednju školu „Nikola Tesla“ u Zagrebu. Nakon odsluženja vojnog roka upisao je smjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao 1996. godine na usmjerenju meteorologija s temom Mlazna struja na području sjeverozapadne Hrvatske.

(1969. - 2023.)

Od 1996. godine zaposlen je u Sektoru zrakoplovne meteorologije Hrvatske kontrole zračne plovidbe. Najveći dio karijere je radio na operativnim poslovima kao oblasni prognostičar, a povremeno je radio i razvojne poslove vizualizacije meteoroloških produkata, programiranja, izrade baza podataka i zrakoplovne klimatologije. Od 2012. godine radi na radnom mjestu direktora Sektora zrakoplovne meteorologije.

Od 2007. do 2014. godine pohađao je više razina školovanja za pilotsku dozvolu, tako da posjeduje dozvolu profesionalnog pilota aviona s više ovlaštenja, od kojih su najvažnija ovlaštenja za instrumentalno letenje na jednomotornim i višemotornim avionima. Povremeno radi kao predavač zrakoplovne meteorologije u pilotskim školama i zrakoplovnim kompanijama.

Od 2001. do 2013. godine radio je na raznim poslovima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi: obnašao je dužnost zamjenika načelnika Općine Bednja, bio je vijećnik u skupštini  Varaždinske županije te obnašao dužnost predsjednika Turističke zajednice Trakošćan-Općina Bednja i Turističke zajednice Sjeverno Zagorje.

U Hrvatskom meteorološkom društvu je aktivan od 2001. godine obnašajući dužnost člana upravnog i nadzornog odbora u više mandata.

Aktivno sudjeluje u radu međunarodnih organizacija i radnih grupa koje se bave zrakoplovnom meteorologijom (EUMETNET-AVIMET, ICAO, WMO) te je vrlo intenzivno uključen u međunarodne aktivnosti Hrvatske kontrole zračne plovidbe na korporativnoj razini. Aktivno prati sva zbivanja u vezi inicijative Single European Sky (SES) Europske komisije. Od 2014. godine aktivno sudjeluje u procesima ulaska Hrvatske kontrole zračne plovidbe u europski program razvoja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi pod nazivom SESAR (Single European Sky ATM Research).

Umro je 2023.