dr. sc. Antun Marki, 2017. - 2021.

Antun Marki je rođen 10. prosinca 1964. godine u Subotici (Vojvodina, Srbija), gdje je pohađao i završio osnovnu i srednju školu. Prirodoslovno- matematički fakultet u Zagrebu je upisao 1984. godine na inženjerskom smjeru fizike, a 1986. smjer Geofizika s meteorologijom. Diplomirao je 1990. godine na temi iz meteorologije (Simulacija visine konvektivnog graničnog sloja, voditeljica: prof. dr. sc. Nadežda Šinik). Doktorsku disertaciju pod naslovom Modeliranje srednjeg dnevnog hoda komponenata dozračene Sunčeve energije (voditelj: prof. dr. sc. Ivan Penzar) obranio je 1999. godine. Na Geofizičkom odsjeku PMF-a zaposlen je 1. ožujka 1991., gdje radi i danas u svojstvu višeg predavača. Održava nastavu na preddiplomskom i  diplomskom s tudiju geofizike na kojem je pod njegovim (ko)mentorstvom diplomiralo 30-ak studenata. Voditelj je terenske nastave na  preddiplomskom i diplomskom studiju geofizike. Sudjelovao je na desetak domaćih projekata resornog ministarstva RH, odnosno Hrvatske zaklade za znanost.

Član je Hrvatskog meteorološkog društva (HMD) od 1991. godine, u kojem je obavljao i još uvijek obavlja različite dužnosti: od 1997. do 2005. član Upravnog odbora HMD-a, od 2005. član, a od 2007. predsjednik Nadzornog odbora HMD-a, od 2017. do 2021. predsjednik HMD-a, te od 2021. član je opet Nadzornog odbora HMD-a. Od 1999. naovamo član je nekoliko uređivačkih odbora Hrvatskog meteorološkog časopisa, a od 2001. do 2011. pomoćnik glavnog urednika. Od 2010. obavlja i dužnost tehničkog urednika časopisa GEOFIZIKA, kojega izdaje Geofizički zavod „Andrija Mohorovičić“ PMF-a.

Na znanstvenom polju bavi se proučavanjem prizemnog sloja atmosfere (diplomski rad), ozonom, polarnom svjetlošću, vjetrom na Jadranu, geomagnetizmom u Hrvatskoj, a najvećim dijelom Sunčevim zračenjem (doktorat).