2017 – 2021 dr. sc. Antun Marki

Antun Marki je rođen 10. prosinca 1964. godine u Subotici (Vojvodina,
Srbija), gdje je pohađao i završio osnovnu i srednju školu. Prirodoslovno-
matematički fakultet u Zagrebu je upisao 1984. godine na inženjerskom
smjeru fizike, a 1986. smjer Geofizika s meteorologijom. Diplomirao je
1990. godine na temi iz meteorologije (Simulacija visine konvektivnog
graničnog sloja, voditeljica: prof. dr. sc. Nadežda Šinik). Doktorsku
disertaciju pod naslovom Modeliranje srednjeg dnevnog hoda
komponenata dozračene Sunčeve energije (voditelj: prof. dr. sc. Ivan
Penzar) obranio je 1999. godine.
Na Geofizičkom odsjeku PMF-a zaposlen je 1. ožujka 1991., gdje
radi i danas u svojstvu višeg predavača. Održava nastavu na
preddiplomskom i diplomskom s tudiju geofizike na kojem je pod njegovim
(ko)mentorstvom diplomiralo 30-ak studenata. Voditelj je terenske nastave
na preddiplomskom i diplomskom studiju geofizike.
Sudjelovao je na desetak domaćih projekata resornog ministarstva
RH, odnosno Hrvatske zaklade za znanost.
Član je Hrvatskog meteorološkog društva (HMD) od 1991. godine, u
kojem je obavljao i još uvijek obavlja različite dužnosti: od 1997. do 2005.
član Upravnog odbora HMD-a, od 2005. član, a od 2007. predsjednik
Nadzornog odbora HMD-a, od 2017. do 2021. predsjednik HMD-a, te od
2021. član je opet Nadzornog odbora HMD-a. Od 1999. naovamo član je
nekoliko uređivačkih odbora Hrvatskog meteorološkog časopisa, a od
2001. do 2011. pomoćnik glavnog urednika. Od 2010. obavlja i dužnost
tehničkog urednika časopisa GEOFIZIKA, kojega izdaje Geofizički zavod
„Andrija Mohorovičić“ PMF-a.
Na znanstvenom polju bavi se proučavanjem prizemnog sloja
atmosfere (diplomski rad), ozonom, polarnom svjetlošću, vjetrom na
Jadranu, geomagnetizmom u Hrvatskoj, a najvećim dijelom Sunčevim
zračenjem (doktorat).