Vesna Đuričić, 2021. - 2025.

                  Vesna Đuričić rođena je 19. ožujka 1956. godine u Zagrebu. Nakon osnovne škole i gimnazije, 1975. godine upisala je smjer fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 1982. godine struku Geofizika s meteorologijom, smjer:  Meteorologija.

1. rujna 1982. zaposlila se u tadašnjem Republičkom, današnjem Državnom hidrometeorološkom zavodu u kojem je radila do odlaska u mirovinu 2022. godine. Najveći dio radnog vijeka provela je u Centru za meteorološka istraživanja na poslovima istraživanja graničnog sloja atmosfere i zaštiti okoliša, analizi atmosferskih procesa od utjecaja na sastav atmosfere, istraživanju promjena sastava atmosfere, posebno kemijskog sastava oborine te primjenjene meteorologije u zaštiti okoliša i prostornom planiranju. Sudjelovala je u izradi niza studija i elaborata iz područja primjenjene meteorologije i zaštite okoliša. Kao autor ili koautor publicirala je 33 znanstvena ili stručna rada.

Pet godina je bila voditeljica kemijskog laboratorija DHMZ-a kojeg je osuvremenila pa je laboratorij tada i akreditiran po normi HR EN ISO 17025. Pred kraj radnog vijeka radila je kao menadžer kvalitete u kabinetu glavne ravnateljice na uspostavi sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.

Sudjelovala je na tri znanstveno-istraživačka projekta Ministarstva znanosti, Phare projektu „Uspostava sustava praćenja kvalitete zraka u Hrvatskoj“ isprva kao Resident Twinning Assistant, a zatim kao voditeljica projekta te u „Projektu modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC“ sufinanciranom sredstvima EU, kao zamjenica voditelja projekta.

Zbog svojih komunikacijskih i organizacijskih sposobnosti bila je članica organizacijskih odbora niza skupova u organizaciji DHMZ-a i HMD-a, kao i uređivačkih odbora mnogih publikacija.

Od 2007. je kao predstavnica DHMZ-a članica Tehničkog odbora 146 – Kvaliteta zraka u Hrvatskom zavodu za norme, a od 2013. i predsjednica TO 146. Članica je i TO 574 – Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima i inovacijama.

Od 2014. godine je članica Hrvatskog agrometeorološkog društva, blagajnica i članica upravnog odbora.

Članica Hrvatskog meteorološkog društva je od 1982. godine. U nekoliko mandata je bila članica Upravnog odbora, nekoliko godina i blagajnica. Najveći doprinos radu HMD-a dala je kao članica uredničkog odbora, tehnička urednica ili glavna urednica Hrvatskog meteorološkog časopisa te kao članica ili predsjednica organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa Meteorološki izazovi.

Često je organizatorica i voditeljica stručnih izleta HMD-a.