dr. sc. Alica Bajić, 2005. - 2008.

Srednjoškolsko obrazovanje stekla je u gimnaziji u Bjelovaru. Diplomirala je 1980. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek fizika, Smjer Geofizika s meteorologijom s temom Jesenske anticiklone na području Hrvatske.

Magistrirala je 1984. na poslijediplomskom studiju prirodnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu s temom Zimski prodori hladnog zraka preko Zagreba.

Područje njezinog istraživačkog rada je dinamička i primijenjena meteorologija s naglaskom na istraživanje i modeliranje atmosferskih procesa u orografski složenim uvjetima u svrhu primjene na području dijagnosticiranja i prognoziranja izvanrednih meteoroloških događaja, za potrebe prostornog planiranja, graditeljstva, te korištenja prirodnog energetskog potencijala vjetra.

Od 1980. zaposlena je u Državnom hidrometeorološkom zavodu. U razdoblju od 1980. do 1993. radila je u Sektoru za istraživanje atmosferskih procesa lokalnih i mezo razmjera, u Centru za meteorološka istraživanja kao znanstveni asistent.

Od 1993. radi kao Načelnica Odjela istraživanja i modeliranja atmosferskih procesa. Od 1993. do 2000. godine akreditirani je hrvatski delegat u Komisiji za atmosferske znanosti Svjetske meteorološke organizacije. Od 1999. je koordinator hrvatskog dijela međunarodnog projekta Razvoj i primjena mezoskalnog numeričkog modela ALADIN Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata koje je potpomoglo Ministarstvo znanosti i tehnologije i američki National Scientific Fond, te u razvojno primijenjenim istraživanjima koja podupiru gospodarstvo i DHMZ.

Do danas je publicirala 55 radova: 34 znanstvena i stručna rada (5 od njih publicirano je u CC časopisima), 21 u zbornicima sa znanstvenih i stručnih skupova.

Koautor je knjiga: ENWIND – program korištenja energije vjetra – prethodni rezultati i buduće aktivnosti i ENWIND: Program korištenja energije vjetra - Nove spoznaje i provedba.

U razdoblju od 1990. do 1998. godine bila je dopredsjednica Hrvatskog meteorološkog društva, a od 1998. do 2001. tajnica Društva, te tajnica Hrvatskog meteorološkog časopisa. Bila je jedan od osnivača Europskog meteorološkog društva, a u razdoblju 1999-2003. i članica njegovog upravnog odbora.