dr. sc. Marjana Gajić-Čapka, 2001. - 2004.

Dr. sc. Marjana Gajić-Čapka rođena je u Zagrebu 25. travnja 1949. gdje je stekla i gimnazijsko obrazovanje. Diplomirala je 1974. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek fizika, struka Geofizika s meteorologijom. Znanstveni stupanj magistra znanosti stekla je 1982., a doktora znanosti 2000. na Sveučilištu u Zagrebu. Značajan je njezin istraživački rad u području klimatologije (statističke i primijenjene), klimatskih promjena i meteoroloških ekstrema posebno povezanih s jakim oborinama. Od 1974. zaposlena je u Državnom hidrometeorološkom zavodu, gdje je radila u Klimatološko-meteorološkom sektoru, a zatim u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj kao voditeljica Službe za klimatološka istraživanja i primijenjenu klimatologiju. Imenovana je za člana hrvatske delegacije u Komisiji za klimatologiju Svjetske meteorološke organizacije. Članica je Znanstvenog vijeća za zaštitu prirode Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti HAZU i podpredsjednica sekcije Klima.  Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata koje je potpomoglo Ministarstvo znanosti i HRZZ te u razvojno-primijenjenim istraživanjima koja su podupirali gospodarstvo i DHMZ. Bila je voditelj dva znanstvena projekta MZOŠ-a (2003-2014) Klimatske varijacije i promjene i odjek u područjima utjecaja. U okviru međunarodne suradnje sudjelovala je na projektima: ALPIMP-ALPCLIM, HISTALP, CC-WaterS, DMCSEE, CLIMRUN, DRINKADRIA. Recenzent je u međunarodnim i domaćim časopisima. U okviru izdavačke djelatnosti HMD-a potaknula je suizdavaštvo Društva u izdavanju triju knjiga: Meteorologija za korisnike i klimatskih monografija o Zavižanu i Zadru. Do danas je objavila 198 radova: 50 znanstvenih (18 od njih je u CC časopisima), 34 stručna rada u časopisima i redovnim publikacijama i 98 u zbornicima sa znanstvenih i stručnih skupova. Koautor je u knjigama: U okrilju Sunca i mora / Embraced by the Sun and the Sea, Klimatska monografija Zadra / The climatic monograph of Zadar (1995, drugo hrvatsko-englesko izdanje 2005); Climate Change and the Mediterranean (1996); Meteorologija za korisnike (1996): KUEN zgrada, program energetske efikasnosti u zgradarstvu (1998); 50 godina rada Državnog hidrometeorološkog zavoda, 1947-1997 (1998); Zavižan između snijega, vjetra i Sunca - Monografija u povodu 50. obljetnice rada meteorološke postaje Zavižan  (ur. M. Gajić-Čapka) (2003); Climate Change and Tourism: Assessment and Coping Strategies (2007); Developments in Tourism Climatology (2007); Klimatski atlas Hrvatske / Climate atlas of Croatia 1961-1990., 1971-2000. (2008); A Climate for Change, Climate change and its impacts on society and economy in Croatia, Human Development Report  – Croatia 2008, United Nations Development program (UNDP) in Croatia (2009); Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, Soil vulnerability and protection (2012); 160 godina meteoroloških motrenja u Hrvatskoj i primjena njihovih rezultata (2014); Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe (2016). Nakon umirovljenja 2015. godine nastavila je sudjelovati u istraživačkim projektima i objavljivati znanstvene i stručne radove iz područja klimatologije.