mr.sc. Janja Milković, 1990. - 1998.

Završila je osnovnu školu i gimnaziju u Zagrebu gdje je i maturirala. Dodiplomski studij Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel Fizika, Geofizika s meteorologijom završila je 1975. Magistrirala je 25. 1. 1983. obranivši rad Statističke metode proučavanja meteoroloških polja u svrhu racionalizacije mreže stanica.

Od 1. 6. 1975. zaposlena je u Državnom hidrometeorološkom zavodu, u Klimatološko meteorološkom odjelu najprije kao stručni suradnik, od 1. 3. 1993. kao načelnica Odjela za prikupljanje podloge i proučavanje oborine, a od 1. 11. 2001. kao načelnica Odjela za obradu i kontrolu podataka i klimatske podloge.

Sudjelovala je u raznim projektima Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i bila koordinatorica programa Istraživanje točnosti mjerenja oborine. Od 1986. do 1994. bila je članica Međunarodnog odbora Svjetske meteorološke organizacije i koordinatorica za Hrvatsku u projektu WMO Solid Precipitation Measurement Intercomparison.Kao članica znanstvenih i organizacijskih odbora sudjelovala je u organizaciji više domaćih skupova (Prva i Druga Hrvatska konferencija o vodama, 100 godina mjerenja na Palagruži, 140. obljetnica rođenja Andrije Mohorovičića i dr.).

Od 1986. do 1990. bila je tajnica, a od 1990. do 1998. predsjednica Hrvatskog meteorološkog društva.
Od 1994. do 1998. bila je glavna urednica Hrvatskog meteorološkog časopisa.
Od 1994. do 1998. bila je u Predsjedništvu Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša.
Od 1995., tj. od pokretanja GLOBE programa u Hrvatskoj, predavač je i savjetnik za meteorologiju. Članica je Državnog povjerenstva za provođenje GLOBE programa u Hrvatskoj.
Od 1996. do 2000. bila je članica stručnog Povjerenstva za poslove praćenja kakvoće zraka i emisiju u zrak pri Državnoj upravi za zaštitu okoliša.
Od 1997. do 2000. bila je kao predstavnica Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša članica Nacionalnog programskog tijela za provedbu Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj. Jedna je od autorica Okvirnog nastavnog plana i programa za školovanje meteoroloških tehničara. Školovanje je počelo u školskoj godini 2000/01. u Karlovcu.