dr. sc. Amela Jeričević, 2009. - 2013.

Amela Jeričević (djevojačko prezime Peljto) rođena je 28. 06. 1973. u Brčkom, BiH.

Osnovnu školu i matematičku gimnaziju pohađa u Splitu, a u ožujku 1999. diplomira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, struka Geofizika s meteorologijom. Tema diplomske radnje Proračun trajektorija zraka metodom Chena i Smitha.

Nakon stjecanja diplome kraće vrijeme radi u sinoptici u Sarajevu na Federalnom meteorološkom zavodu BiH.

Od 2001. godine stalno je zaposlena na Državnom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu, u Odjelu za meteorološka istraživanja i razvoj, Odsjeku za kakvoću zraka.

Poslijediplomski studij upisuje 2002. i stječe magistarsku titulu 2005. godine s tezom Atmosferski granični sloj urbanog područja. Doktorski studij započinje 2006. godine u okviru međunarodnog projekta EMEP4HR koji financira norveško znanstveno vijeće. Radi na razvoju regionalnog atmosferskog kemijskog modela čiji je glavni cilj razvoj i verifikacija sustava za modeliranje kakvoće zraka na području Hrvatske u svrhu njegove operativne primjene u području praćenja i planiranja zaštite okoliša od atmosferskog onečišćenja, te doktorira 2009. na PMF-u sa temom Parameterization of vertical diffusion in an atmospheric chemical model.

Od lipnja 2009. načelnica je Odjela za istraživanje i primjenu kakvoće zraka.

Surađuje u nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata te povremeno sudjeluje i u nastavi na Geofizičkom odsjeku PMF-a. U svojstvu potpredsjednice organizacijskog odbora vodila je organizaciju međunarodne HARMO12 konferencije o modeliranju kakvoće zraka koja se održala u Cavtatu, 2008. godine. Članica je znanstvenog odbora HARMO13 konferencije kao i nekoliko domaćih i međunarodnih stručnih društava.